ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Απόθεμα κεφαλαίου, συνολική ζήτηση και ανεργία
Δημιουργός :Κουτίβας, Αθανάσιος
Συντελεστής :Μούτος, Θωμάς (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :32σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί :Κεφάλαιο κίνησης
Ανεργία
Αγορά της εργασίας
Επενδύσεις
Οικονομική ανάλυση
Ημερομηνία έκδοσης :2006-2007

Αρχείο: 81336.pdf

Τύπος: application/pdf