ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Capital Structure, παράγοντες επηρεασμού κεφαλαιακής διάρθρωσης Ελληνικών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών: μια οικονομετρική προσέγγιση
Δημιουργός :Μαυρά, Ευθυμία
Συντελεστής :Καραθανάσης, Γεώργιος Α. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :181σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΒΑ)
Λέξη κλειδί :Επιχείρηση
Εταιρεία
Χρηματοδότηση της επιχείρησης
Κεφαλαιουχική εταιρεία
Κεφαλαιαγορά
Κεφαλαιουχικό κόστος
Χρηματιστήριο αξιών
Ημερομηνία έκδοσης :2005

Αρχείο: 78586.pdf

Τύπος: application/pdf