ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δίδυμα ελλείμματα
Δημιουργός :Παπαδάκη, Ελένη
Συντελεστής :Καλυβίτης, Σ. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :38σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στη Διεθνή Οικονομική και Χρηματοδοτική
Περιλαμβάνει περίληψη στα Αγγλικά
Λέξη κλειδί :Ελλειμμα
Ελλειμματικό ισοζύγιο
Οικονομικές συναλλαγές
Οικονομική πολιτική
Δημοσιονομική πολιτική
Ημερομηνία έκδοσης :2010-2011

Αρχείο: 91797.pdf

Τύπος: application/pdf