ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εμπορεύσιμες άδειες ρύπων
Δημιουργός :Αντωνιάδης, Παναγιώτης
Συντελεστής :Ξεπαπαδέας, Αναστάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :116σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί :Ρύπανση της στρατόσφαιρας
Φαινόμενο θερμοκηπίου
Αέριο που προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου
Περιβάλλον
Περιβαλλοντικό τέλος
Ημερομηνία έκδοσης :01-2012

Αρχείο: 95867.pdf

Τύπος: application/pdf