ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οι ρόλοι των μεσαίων στελεχών στην Ελλάδα και τα δημογραφικά στοιχεία των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται
Δημιουργός :Πιτταούλης, Δημήτριος
Συντελεστής :Παπαδάκης, Βασίλειος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :123σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Λέξη κλειδί :Διοίκηση επιχειρήσεων
Οργανοδιοικητική
Στέλεχος επιχείρησης
Μεσαίο στέλεχος
Επαγγελματικά προσόντα
Περιγραφή καθηκόντων εργασίας
Διοίκηση προσωπικού
Δραστηριότητα της επιχείρησης
Δομή της επιχείρησης
Μέγεθος της επιχείρησης
Στατιστική
Ημερομηνία έκδοσης :2003

Αρχείο: 74370.pdf

Τύπος: application/pdf