ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οικονομική μεγέθυνση
Δημιουργός :Στρατοπούλου, Άρτεμις
Συντελεστής :Οικονομίδης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :88σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ Ειδίκευσης στη Διεθνή Οικονομική και ΧρηματοδοτικήΣπουδών
Λέξη κλειδί :Οικονομική ανάπτυξη
Οικονομική πολιτική
Οικονομικό υπόδειγμα
Ημερομηνία έκδοσης :12-2011

Αρχείο: 97405.pdf

Τύπος: application/pdf