ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η χρηματοδότηση της ελληνικής βιομηχανίας κατά τη δεκαετία '90
Δημιουργός :Μπερδεκλή, Χριστίνα
Συντελεστής :Gibson, H. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :57σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί :Βιομηχανία
Δευτερογενής τομέας
Χρηματοδότηση της βιομηχανίας
Ελλάδα
Βιομηχανική πολιτική
Χρηματοδοτική πολιτική
Τρόπος χρηματοδότησης
Κέρδος
Ζημία
Ημερομηνία έκδοσης :2000

Αρχείο: 67925.pdf

Τύπος: application/pdf