ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Προοπτικές ανάπτυξης αερομεταφορών μεταξύ Ελλάδας και Βαλκανίων στα πλαίσια του κοινού ευρωπαϊκού αεροπορικού χώρου
Εναλλακτικός τίτλος :η περίπτωση της Βουλγαρίας και Ρουμανίας
Δημιουργός :Καραχρήστος, Λουκάς
Συντελεστής :Παπαθεοδώρου, Ανδρέας (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :98σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί :Εναέριες μεταφορές
Αερογραμμή
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Ευρωπαϊκή Ενωση
Ελλάδα
Βαλκάνια
Βουλγαρία
Ρουμανία
Ημερομηνία έκδοσης :01-2006

Αρχείο: 79763.pdf

Τύπος: application/pdf