ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Άριστη περιβαλλοντική πολιτική και οικονομική μεγέθυνση
Δημιουργός :Ρεμούνδου, Κυριακή
Συντελεστής :Οικονομίδης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :52σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στις Διεθνείς Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί :Περιβαλλοντική πολιτική
Ρύπανση
Φυσικό περιβάλλον
Οικονομική πολιτική
Οικονομική ανάπτυξη
Ημερομηνία έκδοσης :01-2006

Αρχείο: 79772.pdf

Τύπος: application/pdf