ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Empirical microstructure analysis of the system of SETS of the London stock exchange
Δημιουργός :Kouki, Amairisa
Συντελεστής :Skouras, Spyros (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of International European Economic Studies (Degree granting institution)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :101p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of International and European Economic Studies
Λέξη κλειδί :Financial market
Trade
Market
Financial economics
Exchange
Prices
Risk
United Kingdom
Ημερομηνία έκδοσης :01-2007

Αρχείο: 81409.pdf

Τύπος: application/pdf