ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μοντέλα χρηματοδότησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα κράτη μέλη της Ε.Ε.
Δημιουργός :Δημητρόπουλος, Χρήστος
Συντελεστής :Τσακλόγλου, Πάνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :52σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Λέξη κλειδί :Ανώτατη εκπαίδευση
Εκπαίδευση
Χρηματοδότηση
Δημόσια εκπαίδευση
Ιδιωτική εκπαίδευση
Φοίτηση
Δαπάνη
Δημόσια δαπάνη
Διπλωματική εργασία
Ημερομηνία έκδοσης :2009

Αρχείο: 91802.pdf

Τύπος: application/pdf