ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η ρύθμιση της τουριστικής αγοράς εργασίας : η περίπτωση του ελληνικού ξενοδοχειακού κλάδου
Δημιουργός :Μπαμπάκου, Α.
Συντελεστής :Ματσαγγάνης, Μάνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :73σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ με κατεύθυνση στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική
Λέξη κλειδί :Ξενοδοχειακός τομέας
Τουρισμός
Αγορά της εργασίας
Διάρθρωση της απασχόλησης
Επαγγελματική μαθητεία
Εργασιακές σχέσεις
Συνδικάτο
Ελλάδα
Ευρωπαϊκή Ενωση
Ημερομηνία έκδοσης :2010-2011

Αρχείο: 95863.pdf

Τύπος: application/pdf