ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αμοιβαία κεφάλαια
Εναλλακτικός τίτλος :ένας Έλληνας επενδυτής συγκρίνει, αξιολογεί και επιλέγει
Δημιουργός :Μαστρογιάννης, Γεώργιος
Συντελεστής :Καραθανάσης, Γεώργιος Α. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :107σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MBA)
Λέξη κλειδί :Επενδύσεις
Εγγύηση των επενδύσεων
Εισόδημα επένδυσης
Τοποθέτηση κεφαλαίων
Πιστωτικοί τίτλοι
Επενδυτικό κόστος
Χρηματαγορά
Χρηματιστική αγορά
Διαμόρφωση τιμών χρηματιστηριακών τίτλων
Χρηματοοικονομική ζημία
Ημερομηνία έκδοσης :09-2000

Αρχείο: 67920.pdf

Τύπος: application/pdf