ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πρόγραμμα internal marketing κεντροποίησης στεγαστικών δανείων της Alpha Bank
Δημιουργός :Καραθανάση, Μαρία
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :99σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη
Λέξη κλειδί :Χρηματοπιστωτικός οργανισμός
Εμπορική τράπεζα
Ιδιωτική τράπεζα
Στέγαση
Marketing
Δανειοληψία
Ημερομηνία έκδοσης :2005

Αρχείο: 78798.pdf

Τύπος: application/pdf