ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάλυση και αποτίμηση εταιριών
Δημιουργός :Τόλιας, Δημήτριος
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :250σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MBA)
Λέξη κλειδί :Επιχείρηση
Πολιτική της επιχείρησης
Χρηματιστική αγορά
Χρηματιστήριο αξιών
Κεφαλαιουχική εταιρία
Εταιρία επενδύσεων
Δραστηριότητα της επιχείρησης
Μετοχή
Διαμόρφωση τιμών χρηματιστηριακών τίτλων
Τιμές αξιών
Χρηματιστηριακές εργασίες
Χρηματοοικονομική κατάσταση
Χρηματοπιστωτική διαχείριση
Δημοσιονομική ανάλυση
Ανάλυση κόστους-ωφέλειας
Ημερομηνία έκδοσης :1999

Αρχείο: 64272.pdf

Τύπος: application/pdf