ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η αγοραστική συμπεριφορά των επενδυτών αμοιβαίων κεφαλαίων
Δημιουργός :Φραγκουλόπουλος, Μάρκος
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :75σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Executive MBA
Λέξη κλειδί :Χρηματοπιστωτικός οργανισμός
Κίνηση κεφαλαίων
Χρηματιστική αγορά
Συμπεριφορά του καταναλωτή
Τοποθέτηση κεφαλαίων
Εταιρία επενδύσεων
Μάρκετινγκ
Παραγωγικό αγαθό
Αγαθά και υπηρεσίες
Τιμές αξιών
Χρηματικές συναλλαγές
Ημερομηνία έκδοσης :12-2002

Αρχείο: 71753.pdf

Τύπος: application/pdf