ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Κόστος ποιότητας και πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων
Εναλλακτικός τίτλος :ευρήματα από τον κλάδο της γεωργίας στην Ελλάδα
Δημιουργός :Παπαδάκης, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Κοέν, Σάνδρα (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :146σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MBA)
Λέξη κλειδί :Ελεγχος ποιότητας
Τυποποίηση
Ποιοτικές προδιαγραφές
Γεωργικό προϊόν
Γεωργικός τομέας
Τιμή κόστους
Ανάλυση κόστους-ωφέλειας
Ελλάδα
Ημερομηνία έκδοσης :2003

Αρχείο: 74067.pdf

Τύπος: application/pdf