ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αξιολόγηση της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στον Ο.Τ.Ε.
Δημιουργός :Γκόκας, Γεώργιος Α.
Συντελεστής :Νικάνδρου, Ειρήνη (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :155σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Λέξη κλειδί :Διοίκηση επιχειρήσεων
Διοίκηση προσωπικού
Αξιολόγηση προσωπικού
Επαγγελματική κατάρτιση
Τηλεπικοινωνία
Ημερομηνία έκδοσης :12-2005

Αρχείο: 81521.pdf

Τύπος: application/pdf