ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Venture capital : διεθνής και Ελληνική εμπειρία
Δημιουργός :Μιχαλόπουλος, Γεώργιος
Συντελεστής :Βασιλείου, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :147σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MBA)
Λέξη κλειδί :Κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου
Τοποθέτηση κεφαλαίων
Κεφαλαιαγορά
Εγγύηση των επενδύσεων
Εταιρία επενδύσεων
Κόστος κεφαλαίου
Χρηματιστική αγορά
Χρηματοδότηση
Επενδυτικό σχέδιο
Διεθνής επένδυση
Πιστωτικό κόστος
Ημερομηνία έκδοσης :2003

Αρχείο: 74074.pdf

Τύπος: application/pdf