ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάλυση της χρηματοοικονομικής κατάστασης των εταιρειών
Εναλλακτικός τίτλος :ΑΤΕΜΚΕ Α.Τ.Ε. Κλαουδάτος Α.Ε.Ε Κλωστήρια Ναούσης Α.Ε. Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.
Δημιουργός :Ανθοπούλου, Ελισάβετ
Συντελεστής :Γκίκας, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :307σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MBA)
Λέξη κλειδί :Τεχνικά έργα
Εταιρία
ΕΠΕ
Ετερόρρυθμη εταιρία
Σύσταση εταιρίας
Κέρδος
Εταιρική συμμετοχή
Φόρος επί των κερδών
Φόρος εταιριών
Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός
Ταμειακή ροή
Αποδοτικότητα
Επενδυτική πολιτική
Αποθέματα
Ισολογισμός
Ημερομηνία έκδοσης :1998

Αρχείο: 59325.pdf

Τύπος: application/pdf