ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Value at risk
Δημιουργός :Βεργίνης, Δημήτριος
Συντελεστής :Γεωργούτσος, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :99σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική
Λέξη κλειδί :Χρηματοπιστωτική διαχείριση
Δημοσιονομική ανάλυση
Χρηματιστική αγορά
Τιμές αξιών
Χρημαμτοοικονομική κατάσταση
Χρηματοπιστωτικές στατιστικές
Χρηματοοικονομική ζημία
Θεσμική δομή
Επενδύσεις
Εγγύηση των επενδύσεων
Επενδυτικό κόστος
Εισόδημα επένδυσης
Τοποθέτηση κεφαλαίων
Ημερομηνία έκδοσης :04-2001

Αρχείο: 69961.pdf

Τύπος: application/pdf