ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τα παράγωγα προϊόντα και η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων
Δημιουργός :Τσιμαράτου, Ελένη
Συντελεστής :Γαλιάτσος, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :103σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική για Στελέχη
Λέξη κλειδί :Χρηματιστήριο αξιών
Χρηματιστική αγορά
Χρηματιστηριακή αξία
Διαμορφωση τιμών χρηματιστηριακών τίτλων
Θεσμική δομή
Χρηματικές συναλλαγές
Προθεσμιακή αγορά
Δημοσιονομική ανάλυση
Χρηματοπιστωτική διαχείριση
Ημερομηνία έκδοσης :02-2000

Αρχείο: 76413.pdf

Τύπος: application/pdf