ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το κύρος του τραπεζικού αναδόχου και η απόδοση των αρχικών προσφορών χρεογράφων
Δημιουργός :Προκοβά, Δήμητρα Δανάη
Συντελεστής :Γαλιάτσος, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :80σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική για Στελέχη
Λέξη κλειδί :Χρηματαγορά
Χρηματιστήριο αξιών
Χρηματιστική αγορά
Θεσμική δομή
Χρηματικές συναλλαγές
Κινητές αξίες
Διαμόρφωση τιμών χρηματιστηριακών τίτλων
Τράπεζα
Ανάδοχος
Κεφαλαιαγορά
Εισόδημα επένδυσης
Ημερομηνία έκδοσης :02-2000

Αρχείο: 76414.pdf

Τύπος: application/pdf