ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διαχρονική και διαστρωματική διερεύνηση της διαμόρφωσης αναμενόμενης απόδοσης μετοχής
Εναλλακτικός τίτλος :εμπειρική έρευνα στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών 1993-1998
Δημιουργός :Αργυροπούλου, Αγγελική
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :59σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MBA)
Λέξη κλειδί :Χρηματιστήριο αξιών
Χρηματιστηριακή αξία
Χρηματιστική αγορά
Χρηματικές συναλλαγές
Διαμόρφωση τιμών χρηματιστηριακών τίτλων
Τιμές αξιών
Ερευνητική μέθοδος
Ελλάδα
Ημερομηνία έκδοσης :1998

Αρχείο: 59297.pdf

Τύπος: application/pdf