ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μελέτη κλάδου in vitro διαγνωστικών προϊόντων στην ελληνική αγορά
Δημιουργός :Κουταλάς, Μανόλης
Συντελεστής :Πανηγυράκης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :180σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Executive MBA)
Λέξη κλειδί :Ιατρικό κέντρο
Ιατρική διάγνωση
Ιατρική εξέταση
Οργανοδιοικητική
Ιατρικός εξοπλισμός
Πολιτική για την υγεία
Νοσηλευτικό ίδρυμα
Κοινωνική ασφάλιση
Ιδιωτική ασφάλιση
Δημόσια ασφάλιση
Ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας
Αποδοτικότητα
Ημερομηνία έκδοσης :10-2000

Αρχείο: 69963.pdf

Τύπος: application/pdf