ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Περιφερειακή σύγκλιση στην Ελλάδα
Δημιουργός :Μιχαλόπουλος, Στυλιανός
Συντελεστής :Κολλίντζας, Τρύφων (Επιβλέπων καθηγητής)
Τσιώνας, Ευθύμιος Γ. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :63σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Ελλάδα
Ελλάδα περιφέρειες
Περιφερειακή ολοκλήρωση
Περιφερειακή πολιτική
Περιφεριακή ανάπτυξη
Κατανομή του πλούτου
Ακαθάριστο εθνικό προϊόν
Οικονομικά μεγέθη
Οικονομικό υπόδειγμα
Οικονομική ανάλυση
Εισοδηματική πολιτική
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
Ημερομηνία έκδοσης :07-2002

Αρχείο: 71471.pdf

Τύπος: application/pdf