ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Επιπτώσεις εισαγωγής του ευρώ για τις ελληνικές επιχειρήσεις
Δημιουργός :Φεργάδης, Θεόδωρος
Χαμηλοθώρης, Νικόλαος
Συντελεστής :Πατσουράτης, Β. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :78σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)
Λέξη κλειδί :Ευρώ
Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα
Ευρωπαϊκή Ενωση
Ελλάδα
Επιχείρηση
Νομισματική ένωση
Θεσμική δομή
Πολιτική της επιχείρησης
Χρηματοδότηση της επιχείρησης
Δραστηριότητα της επιχείρησης
Συναλλαγματική πολιτική
Ανταγωνισμός
Συγχώνευση επιχειρήσεων
Τιμολόγηση
Ημερομηνία έκδοσης :2001

Αρχείο: 69976.pdf

Τύπος: application/pdf