ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η παρουσία των ξένων τραπεζών στον Ελλαδικό χώρο: κερδοφορία και ανάπτυξη
Δημιουργός :Τάτση, Αικατερίνη
Συντελεστής :Λουρή, Ελένη (Επιβλέπων καθηγητής)
Τσιώνας, Ευθύμιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :110σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Τράπεζα
Χρηματοπιστωτικός οργανισμός
Κέρδος
Αλλοδαπές επιχειρήσεις
Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης
Τραπεζική δραστηριότητα
Ημερομηνία έκδοσης :01-2005

Αρχείο: 78191.pdf

Τύπος: application/pdf