ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Άμεσες ξένες επενδύσεις και επιδράσεις στους μισθούς των χωρών υποδοχής
Δημιουργός :Γιαννούλης, Βασίλειος
Συντελεστής :Λουρή, Ελένη (Επιβλέπων καθηγητής)
Δημελή, Σοφία (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :120σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Επενδύσεις
Ξένη επένδυση
Εισόδημα
Οικονομικό υπόδειγμα
Επιχείρηση
Πολυεθνική επιχείρηση
Ημερομηνία έκδοσης :01-2005

Αρχείο: 78227.pdf

Τύπος: application/pdf