ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Υιοθέτηση καινοτομίας: η περίπτωση των ευρυζωνικών υπηρεσιών
Δημιουργός :Καβαλλάρης, Παρασκευάς
Συντελεστής :Σπανός, Γιάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :70σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Executive MBA)
Λέξη κλειδί :Επιχείρηση
Διοίκηση επιχειρήσεων
Internet
Πρόσβαση στην πληροφορία
Συλλογή δεδομένων
Διαβίβαση δεδομένων
Ημερομηνία έκδοσης :10-2005

Αρχείο: 78792.pdf

Τύπος: application/pdf