ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Έξυπνες κάρτες
Εναλλακτικός τίτλος :το παρόν και το μέλλον,ευκαιρίες και περιορισμοί στην Ελλάδα του σήμερα
Δημιουργός :Μαλίμογλου, Χαράλαμπος Μ.
Συντελεστής :Γιαγλής, Γεώργιος Μ. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :295σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)
Λέξη κλειδί :Επιχείρηση
Διοίκηση επιχειρήσεων
Ηλεκτρονικό χρήμα
Ημερομηνία έκδοσης :10-2005

Αρχείο: 78799.pdf

Τύπος: application/pdf