ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εκτίμηση πιθανότητας πτώχευσης με τη χρήση λογιστικού μοντέλου
Δημιουργός :Σαραντοπούλου, Ελένη
Συντελεστής :Βρόντος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Τζαβαλής, Ηλίας (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :89σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Πτώχευση
Λογιστικό σύστημα
Πίστη
Ζημία
Δανειοδότηση
Ημερομηνία έκδοσης :12-2006
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: 81408.pdf

Τύπος: application/pdf