ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Επιχειρηματικά πρότυπα και χρέωση υπηρεσιών παρεχόμενων μέσω της τεχνολογίας πρόσβασης ADSL
Δημιουργός :Παπαγεωργίου, Αλεξάνδρα
Συντελεστής :Σταμούλης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :218σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Σύστημα επικοινωνίας
Δίκτυο διαβίβασης
Τηλεπικοινωνία
Ασύρματη τηλεπικοινωνία
Διαμεθοριακή ροή δεδομένων
Παροχή υπηρεσιών
Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών
Τεχνολογία των πληροφοριών
Πρόσβαση στην πληροφορία
Χρήστης της πληροφορίας
Ημερομηνία έκδοσης :02-2003

Αρχείο: 72678.pdf

Τύπος: application/pdf