ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Περιοχή: πολιτισμικές εφαρμογές και ψηφιακές βιβλιοθήκες
Εναλλακτικός τίτλος :βάσεις εγκυκλοπαιδικών γνώσεων. Κατασκευή εννοιολογικού μοντέλου για την οργάνωση και κατάλληλη διασύνδεση εγκυκλοπαιδικών πληροφοριών σε σχήμα σημασιολογικού δικτύου
Δημιουργός :Κατσαμάγκου, Αρετή-Μαρία
Συντελεστής :Κωνσταντόπουλος, Π. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :217σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Πληροφορική
Λογισμικό
Βιβλιοθήκη
Δίκτυο διαβίβασης
Πληροφόρηση
Ημερομηνία έκδοσης :02-2005

Αρχείο: 78253.pdf

Τύπος: application/pdf