ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Έρευνα επιπέδου μέτρων ασφάλειας πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων στις ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς
Δημιουργός :Παπανάκος, Χρύσανθος Π.
Συντελεστής :Κάτσικας, Σωκράτης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :176σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Πληροφορική
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Επεξεργασία δεδομένων
Σχεδιασμός συστημάτων
Σύστημα πληροφόρησης
Σύστημα επικοινωνίας
Σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων
Προστασία δεδομένων
Ημερομηνία έκδοσης :01-1998

Αρχείο: 53691.pdf

Τύπος: application/pdf