ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στατιστικά υποδείγματα μελέτης της χρησιμοποίησης υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα
Δημιουργός :Ζάβρας, Δημήτριος Ι.
Συντελεστής :Πανάρετος, Ι. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :149σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Περιλαμβάνει περίληψη στα αγγλικά
Λέξη κλειδί :Στατιστική
Στατιστική έρευνα
Στατιστική μέθοδος
Υγειονομική υπηρεσία
Παροχή υπηρειών
Ελλάδα
Δειγματοληψία
Ημερομηνία έκδοσης :07-2003

Αρχείο: 73770.pdf

Τύπος: application/pdf