ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάκτηση οικονομικών κειμένων
Δημιουργός :Χαλκιαδάκης, Γεώργιος
Συντελεστής :Καλαμπούκης, Θεόδωρος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :157σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Συλλογή δεδομένων
Πρόσβαση στην πληροφορία
Αποθήκευση δεδομένων
Επεξεργασία δεδομένων
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Καταχώρηση δεδομένων
Επεξεργασία κειμένων
Αυτοματοποίηση γραφείου
Τεχνολογία των πληροφοριών
Λογισμικό
Σύστημα πληροφορικής
Βάση δεδομένων
Ημερομηνία έκδοσης :2000

Αρχείο: 64230.pdf

Τύπος: application/pdf