ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οι δαπάνες περίθαλψης του ΟΓΑ
Δημιουργός :Μυλωνάκης, Ιωάννης Κ.
Συντελεστής :Ζυμπίδης, Α. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :184σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ με κατεύθυνση «Στατιστικές Μέθοδοι στη Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών» (part time)
Λέξη κλειδί :Ασφάλεια της εργασίας
Ασφαλιστική εταιρεία
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
Κόστος της υγείας
Κοινωνική ασφάλιση
Κοινωνική παροχή
Ημερομηνία έκδοσης :11-2006

Αρχείο: 80369.pdf

Τύπος: application/pdf