ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Σχεδίαση ενός περιβαλλοντοστραφούς-καθηκοντοστραφούς εκπαιδευτικού προγράμματος εξειδίκευσης στην ασφάλεια τεχνολογίας πληροφοφίας και επικοινωνιών
Δημιουργός :Κοτσικάρης, Γρηγόρης Ν.
Συντελεστής :Γκρίτζαλης, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :163σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Εκπαιδευτικά προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών
Προστασία δεδομένων
Σύστημα πληροφόρησης
Σύστημα επικοινωνίας
Κατάρτιση των εργαζομένων
Περιγραφή καθηκόντων εργασίας
Επαγγελματική εκπαίδευση
Αξιολόγηση σχεδίου
Αξιολόγηση προσωπικού
Τεχνολογία των πληροφοριών
Ημερομηνία έκδοσης :02-1998

Αρχείο: 61753.pdf

Τύπος: application/pdf