ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Επιχειρησιακός σχεδιασμός και ανάλυση διαδικασίας διαμεσολάβησης τραπεζικού ιδρύματος
Δημιουργός :Κορού, Λίνα
Συντελεστής :Μηλιώτης, Παναγιώτης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :41σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Οργανοδιοικητική τεχνική
Οργανοδιοικητικός προγραμματισμός
Σύστημα διοικητικής πληροφόρησης
Αναπτυξιακό πρόγραμμα
Οικονομικός προγραμματισμός
Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός
Πληροφορική
Σύστημα πληροφορικής
Τράπεζα
Αγροτική τράπεζα
Οργανοδιοικητική
Ηλεκτρονική τραπεζική συναλλαγή
Ημερομηνία έκδοσης :02-2000

Αρχείο: 64233.pdf

Τύπος: application/pdf