ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάκτηση πληροφορίας στο διαδίκτυο και προσωπικοποίηση
Δημιουργός :Αμανατίδης, Χρήστος
Συντελεστής :Σιδέρη, Μάρθα (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :55σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Συλλογή δεδομένων
Πρόσβαση στην πληροφορία
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Internet
Χρήστης της πληροφορίας
Αλγόριθμοι
Επεξεργασία δεδομένων
Σύστημα πληροφορικής
Τεχνολογία των πληροφοριών
Δίκτυο πληροφορικής
Ημερομηνία έκδοσης :02-2002

Αρχείο: 69920.pdf

Τύπος: application/pdf