ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Συσταδοποίηση εγγράφων του διαδικτύου
Εναλλακτικός τίτλος :ανασκόπηση και ανάπτυξη αλγορίθμου βασισμένου στους συνδέσμους και στην χρήση οντολογίας
Δημιουργός :Οικονομάκου, Θεοδώρα
Συντελεστής :Βαζιργιάννης, Μιχαήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :145σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Πληροφορική
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Βάση δεδομένων
Επεξεργασία δεδομένων
Συλλογή δεδομένων
Αλγόριθμοι
Δίκτυο διαβίβασης
Σύστημα τηλανίχνευσης
Διαμεθοριακή ροή δεδομένων
Πρόσβαση στην πληροφορία
Χρήστης της πληροφορίας
Τεχνολογία των πληροφοριών
Ημερομηνία έκδοσης :02-2003

Αρχείο: 72685.pdf

Τύπος: application/pdf