ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Σύγχρονες μέθοδοι και εργαλεία στην εκτιμητική της κτηματαγοράς
Δημιουργός :Φιλιππακοπούλου, Μαρία Α.
Συντελεστής :Πανάς, Ε. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :143σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part time) με κατεύθυνση "Στατιστικές Μέθοδοι στην Κτηματαγορά"
Λέξη κλειδί :Κτηματικη αγορά
Νέες τεχνολογίες
Ακίνητη περιουσία
Στατιστική
Μετοχή
Τράπεζα
Ημερομηνία έκδοσης :09-2006

Αρχείο: 81000.pdf

Τύπος: application/pdf