ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στοχευόμενη αποστολή μηνυμάτων με χρήση κινητών συσκευών
Δημιουργός :Τσιλίρα, Αγγελική
Συντελεστής :Δουκίδης, Γ. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :232σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Σύστημα επικοινωνίας
Τοπικό δίκτυο
Ασύρματη τηλεπικοινωνία
Δίκτυο πληροφόρησης
Σχεδιασμός συστημάτων
Ανάλυση συστημάτων
Διαβίβαση δεδομένων
Δίκτυο πληροφορικής
Εξυπηρετητής δικτύου
Μάρκετινγκ
Πελατεία
Πληροφόρηση του καταναλωτή
Παράδοση
Ημερομηνία έκδοσης :02-2003

Αρχείο: 73291.pdf

Τύπος: application/pdf