ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Caching techniques in mobile computer networks
Εναλλακτικός τίτλος :Τεχικές ενδιάμεσης μνήμης σε δίκτυα κινητών κόμβων
Δημιουργός :Πετρής, Δημήτριος
Συντελεστής :Βασσάλος, Βασίλειος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :134p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Computer networks
Telecommunications networks
Telecommunications networks
Communication infrastructure
Ημερομηνία έκδοσης :02-2007

Αρχείο: 81367.pdf

Τύπος: application/pdf