ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διερεύνηση παροχής υπηρεσιών εφαρμογών από το διαδίκτυο
Δημιουργός :Τσιωτάκης, Παναγιώτης
Συντελεστής :Μαλεύρης, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :268σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Πληροφορική
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Δίκτυο πληροφορικής
Δίκτυο διαβίβασης
Παροχή υπηρεσιών
Τοπικό δίκτυο
Internet
Διαμεθοριακή ροή δεδομένων
Λογισμικό
Λογισμικό
Σύστημα επικοινωνίας
Σύστημα πληροφορικής
Ημερομηνία έκδοσης :01-2001

Αρχείο: 68667.pdf

Τύπος: application/pdf