ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Digital rights management in mobile world especially in 3G environment
Δημιουργός :Παπαδάκης, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Ξυλωμένος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Πολύζος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :553σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Λέξη κλειδί :Πληροφορική
Δικαίωμα δημιουργού
Συστήματα ασφαλείας
Νομοθεσία
Κοινοτικό δίκαιο
Ημερομηνία έκδοσης :06-2006

Αρχείο: 79798.pdf

Τύπος: application/pdf