ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάλυση απαιτήσεων για ανάπτυξη εργαλείου υποστήριξης της ανάλυσης και διαχείρισης επικινδυνότητας πληροφοριακών συστημάτων
Δημιουργός :Λαγού, Ελισάβετ
Συντελεστής :Κιουντούζης, Ευάγγελος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :150σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Σύστημα πληροφορικής
Σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων
Ανάλυση συστημάτων
Σχεδιασμός συστημάτων
Λογισμικό
Προστασία δεδομένων
Λειτουργικό σύστημα
Σύστημα διοικητικής πληροφόρησης
Οργανοδιοικητική τεχνική
Ημερομηνία έκδοσης :02-2000

Αρχείο: 64232.pdf

Τύπος: application/pdf