ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το WEB ως γράφημα
Δημιουργός :Δρατζίδης, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Σιδέρη, Μάρθα (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :32σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Πληροφορική
Δίκτυο διαβίβασης
Σύστημα επικοινωνίας
Τηλεπικοινωνία
Internet
Διαμεθοριακή ροή δεδομένων
Σύστημα πληροφόρησης
Λογισμικό
Ημερομηνία έκδοσης :02-2001

Αρχείο: 68656.pdf

Τύπος: application/pdf