ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Υπηρεσίες και εφαρμογές πληροφόρησης με χρήση τεχνολογιών κινητών επικοινωνιών
Δημιουργός :Φερεντίνος, Διονύσιος
Συντελεστής :Αποστολόπουλος, Θεόδωρος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :227σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Εφαρμοσμένη πληροφορική
Σύστημα επικοινωνίας
Τηλεπικοινωνία
Ασύρματη τηλεπικοινωνία
Τεχνολογία
Παροχή υπηρεσιών
Δίκτυο διαβίβασης
Διαβίβαση δεδομένων
Σχεδιασμός συστημάτων
Τηλέφωνο
Δίκτυο πληροφόρησης
Ημερομηνία έκδοσης :02-2000

Αρχείο: 68665.pdf

Τύπος: application/pdf